Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu

službu "administrativní správa" využijí společenství, která chtějí maximálně ulehčit svému výboru v administrativní oblasti a zároveň chtějí mít veškeré administrativní záležitosti v pořádku

Pokud chcete mít přehled o svých členech, o výši jednotlivých předpisů a výši jednotlivých dlužných částek, případně přeplatků členů společenství vůči společenství, pokud chcete mít profesionálně zpracované evidenční listy záloh na služby a vyúčtování záloh na služby, pokud chcete splnit veškeré ohlašovací povinnosti vůči svým členům a pokud chcete mít jistotu, že budou pravidelně vymáhány dlužné částky členů vůči společenství, pak je tato služba určena právě vám.

 

V rámci administrativní správy pro vás budu:

  • vést aktuální evidenci vlastníků bytů a nebytových jednotek v domě
  • zpracovávat předpis plateb záloh na služby, v případě změn vytiskneme evidenční listy záloh na služby, čímž zajistím výběr záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jejich evidenci
  • zpracovávat návrh rozpočtu na další období a návrh změn výše záloh na služby
  • pravidelně předkládat přehled dlužníků (saldo)
  • pravidelně upomínat dlužné platby záloh na služby spojené s užíváním jednotky včetně příslušenství, jakož i případné náhrady škod na spravovaném majetku
  • pravidelně zpracovávat roční vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotky
  • pravidelně zpracovávat oznámení o výši čerpání fondu oprav za uplynulé účetní období
  • pravidelně zpracovávat oznámení o přijatém nájemném za uplynulé účetní období
  • sestavovat výroční zprávu o hospodaření Společenství
  • budete-li si chtít co nejvíce odlehčit, zajistím proplácení závazků z bankovního účtu společenství

 
 

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se