Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu

Zajisteni revizi

Informace o zpracování osobních údajů

vlastníků jednotek / zástupců společenství vlastníků jednotek


Ing. Věra Bugárová
sídlem Rudenská 86, 253 03, Chýně,
IČ: 26757389
zapsaná v registru Živnostenského úřadu MÚ Černošice
tel.:    +420 603 371 349
email:    vera@ucetnictvisvj.cz

zpracovává uváděné osobní údaje vlastníků jednotek a zástupců společenství vlastníků jednotek jako zpracovatel (dále jen „Zpracovatel“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Zpracovatelem a správcem, kterým je příslušné společenství vlastníků jednotek, jehož je subjekt údajů členem nebo zástupcem. Osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány za účelem plnění uvedené smlouvy a/nebo ochrany oprávněných zájmu správce nebo Zpracovatele.
 
Pro bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o Vašich právech souvisejících s takovým zpracováním, kontaktujte prosím správce, tedy Vaše společenství vlastníků.

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se