Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu
ONLINE

službu "online info" využijí společenství, která chtějí mít maximální přehled o svém domě na internetu a to jak ze strany výboru, tak ze strany vlastníků

Pokud chcete mít přehled o aktuálním dění v domě, kdykoliv, aniž byste museli kontaktovat správce, chcete si v jakoukoli denní či noční dobu ověřit výši aktuálního předpisu, údaje o úhradách a výši jednotlivých dlužných částek, případně přeplatků členů společenství vůči společenství, pokud chcete ušetřit platbu za doménu SVJ, pokud chcete na Internetu zpřístupnit vlastníkům dokumenty SVJ a informovat je o novinkách Vašeho SVJ, pak je tato služba určena právě vám.

 

V rámci služby "online info" vám:

  • umožním přístup k údajům vašeho domu na Internetu
  • každý vlastník, který o to požádá, získá přístupové heslo a bude si moci v jakoukoliv denní či noční dobu na Internetu ověřit aktuální stav svého účtu (předpisy, platby), aktuální výši předpisu, počet osob hlášených k užívání, apod., dále bude moci nahlížet a stahovat si dokumenty vyvěšené zde správcem nebo výborem a zadávat své požadavky vůči administrativnímu správci (vlastník má přístup pouze ke svým jednotkám, nikoliv k jednotkám ostatních vlastníků)
  • každý člen výboru získá přístupové heslo a bude moci kdykoliv přímo na Internetu kontrolovat aktuální stav účtů jednotlivých vlastníků (předpisy, platby), aktuální výši předpisů, počty osob hlášených k užívání, apod., dále bude moci vkládat dokumenty SVJ a samozřejmě nahlížet a stahovat si dokumenty vyvěšené zde správcem nebo dalšími členy výboru a zadávat své požadavky vůči administrativnímu správci

 
 

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se