Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu

službu "vedení účetnictví" využijí společenství vlastníků, která chtějí mít v pořádku své účetnictví. Ocení ji především výbory společenství, které chtějí zajistit vlastníkům přehledné a hlavně průhledné hospodaření


Pokud chcete splnit své povinnosti z titulu zákona o účetnictví, pokud chcete mít průběžný přehled o hospodaření společenství, pokud chcete včas a řádně schvalovat účetní závěrku, pokud chcete vyplácet odměny členům výboru a splnit veškeré povinnosti, které vám z této skutečnosti vyplývají, pokud chcete mít přehled o stavu prostředků ve fondu oprav, pak je tato služba určena právě pro vás.

 

V rámci vedení účetnictví pro vás budu:

  • zpracovávat prvotní účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy a evidenci v souladu s příslušnými zákony
  • pravidelně předkládat přehled hospodaření společenství, který obsahuje důležité informace o hospodaření společenství přehledně vysvětluje aktuální stav hospodaření tak, aby porozuměli i laikové. Tento přehled hospodaření obsahuje aktuální rozvahu a výsledovku společenství a inventurní soupis aktuálních dluhů a přeplatků
  • pravidelně předkládat přehled o aktuálním stavu prostředků ve fondu oprav (případně v dalších fondech společenství)
  • včas zpracovávat roční účetní závěrku pro schválení na shromáždění vlastníků
  • pravidelně a včas sestavovat účetní výkazy "Rozvahu" a "Výkaz zisků a ztrát" a zajistím vložení do sbírky listin obchodního rejstříku
  • sestavovat přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • budou-li vypláceny odměny členům výboru nebo pokud se společenství rozhodne příjmout do pracovního poměru zaměstnance připravím vše potřebné (registrace k příslušným daním, přihlášku příslušné správě sociálního zabezpečení a přihlášky na příslušné zdravotní pojišťovny) a následně budu průběžně zpracovávat mzdy a zajišťovat rozeslání příslušných přehledů a ročních vyúčtování daní

 
 

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se