Co právě dělá účetní pro SVJ? Pátek 24. 1. 2020

Tento týden je ve znamení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 členům výborů a zaměstnancům mých SVJ-ček. Ano – i SVJ mají docela často zaměstnance a musí řešit povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, Kooperativě z titulu zákonného úrazového pojištění zaměstnanců a samotným zaměstnancům.

Zaměstnanci mých SVJ už potvrzení o zdanitelných příjmech mají k dispozici a teď od nich ještě postupně získávám čestná prohlášení pro zdravotní pojišťovny. To proto, abych měla jistotu, že mohu z jejich odměn odvádět zdravotní pojištění ve skutečné výši a ne tzv. do limitu. V případě kontroly se mi ta čestná prohlášení budou hodit – to už moc dobře vím 😉

A co ještě mám v plánu mít dnes hotovo? Jeden z mých klientů mě letos požádal o účetní závěrku s velkým předstihem. Brzy budou mít shromáždění vlastníků a chtějí to využít a rovnou schválit účetní závěrku za rok 2019. Takže dnes se chystám dokončit inventarizaci, sestavit účetní závěrku a udělat svému klientovi radost, že jsem vše zvládla …a dokonce s předstihem!

Tak já jdu na to! Užijte si skvělý pátek 😉