Vyúčtování x rozúčtování v SVJ?

Vyúčtování x rozúčtování v SVJ

Vyúčtování x rozúčtování v SVJ? Taky jste si všimli, že správce vašeho SVJ mluví někdy o vyúčtování a někdy o rozúčtování? Je jenom zmatenej nebo dobře ví, proč tyto pojmy rozlišuje?

Pravda vás možná překvapí. Ve skutečnosti je rozúčtování nedílnou součástí vašeho vyúčtování.

Rozúčtování je vlastní výpočet, kdy se celkový náklad za dům, resp. zúčtovací jednotku, rozdělí mezi jednotlivé jednotky zákonným, resp. dohodnutým způsobem. Definici tohoto pojmu najdeme v § 2 písm. e) zákona 67/2013, který říká, že rozúčtováním je vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby.

Vyúčtování je porovnání nákladu, který za danou službu připadá na byt/nebytový prostor a uhrazených záloh. Definici tohoto pojmu najdeme v § 2 písm. f) zákona 67/2013, který říká, že vyúčtováním je vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období.

V praxi to znamená, že pro správné vyúčtování je potřeba nejdříve provést správné rozúčtování. Vyčíslit celkové náklady za dům a správně je rozdělit na jednotlivé vlastníky jednotek. Správně – znamená správným klíčem. Jaké klíče platí pro vaše SVJ si můžete přečíst v tomto článku: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/zpusob-rozuctovani-nakladu-v-svj/.

Ve chvíli, kdy je hotovo rozúčtování, můžeme přistoupit k vyúčtování. Postavíme vedle sebe zjištěný náklad vlastníka za zúčtovací období a platby záloh na služby spojené s bydlením, které za zúčtovací období uhradil. Mimochodem – co je to zúčtovací období se dozvíte v tomto článku: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/jak-casto-v-svj-vyuctovat/.

Vyúčtování x rozúčtování v SVJ? Teď už vás tyto pojmy nepřekvapí. A možná, že díky tomuto článku najdete i odpověď na otázku položenou v úvodu… Je správce jenom zmatenej nebo dobře ví, proč tyto pojmy rozlišuje? Naslouchejte a sledujte v jakých souvislostech oba pojmy používá. Poznáte tak, jestli opravdu ví a nebo v nich vlastně vůbec jasno nemá. Dobrý správce by totiž vědět rozhodně měl, souhlasíte?