SVJ POKUTY

…vás strašit nemusí!

Za co hrozí vašemu SVJ pokuty? A jaké mohou dosáhnout výše?

Každé SVJ v ČR je povinno:

Za porušení hrozí:

Vést podvojné účetnictví

ode dne vzniku SVJ

při porušení pokuta až do výše 6 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 60.000,- Kč)

i

Sestavovat účetní závěrku

a to pravidelně vždy k rozvahovému dni, tj. ke konci každého kalendářního roku (pokud SVJ neúčtuje v hospodářském roce)

při porušení pokuta až do výše 6 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 60.000,- Kč)

Ukládat účetní závěrku do obchodního rejstříku

a to bez zbytečného odkladu – nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne

při porušení pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 60.000,- Kč)

a současně

pokuta až do výše 100.000,- Kč

dle § 104 zákona o veřejných rejstřících od rejstříkového soudu, přičemž rejstříkový soud navíc může zahájit řízení o zrušení vašeho SVJ

Vést účetnictví poctivě a dle zákona

Zákon o účetnictví konkretizuje, že účetní jednotka (SVJ) je povinno vést účetnictví tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci společenství a neodporovalo zákonu o účetnictví.

při porušení pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 30.000,- Kč)

R

Účetní závěrka musí obsahovat všechny součásti

Povinnými součástmi dle zákona o účetnictví jsou: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce.

při porušení pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 30.000,- Kč)

~

Archivovat účetní záznamy po celou zákonnou lhůtu

tj. přinejmenším po dobu stanovenou zákonem o účetnictví (účetní závěrku 10 let, ostatní účetní záznamy 5 let, mzdové záznamy 35 let)

při porušení pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv

dle § 37 zákona o účetnictví. Pokutu uděluje finanční úřad.

(pro vaši představu – pokud máte ve fondu oprav „naspořeny“ příspěvky ve výši 1.000.000,- Kč, může činit pokuta až 30.000,- Kč)

Ing. Věra Bugárová

Účetní specialista pro váš dům | Poradce pro SVJ | Lektor pro obor SVJ | Soudní znalec se specializací účetnictví SVJ