Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 4 – Když chybí faktury…

Náklady, které budete ve vyúčtování za rok 2019 vyúčtovávat, musí s obdobím časově souviset a musí být kompletní. Zvlášť vodárny s oblibou fakturují vodné jednou ročně – ideálně v létě 😉 Co s tím?

Pokud se vám nepodaří dohodnout se na mimořádné faktuře ke konci roku, využijte tzv. dohadné položky. Dohadná položka je účetní způsob jak zajistit, aby se náklady v účetnictví dostaly do správného období.

Jak problém vyřešit už víte. Teď ještě jedna dobrá rada na závěr. Dohadnou položku je potřeba kvalifikovaně odhadnout – ideálně pečlivě spočítat! Pohled do křišťálové koule nedoporučuji ;-). A jak se dopočítat co nejpřesnější částky?

  • Potřebujete stav měřidla (vody, elektřiny, plynu) k přelomu roku a poslední fakturu za toto měřidlo od dodavatele.
  • Odečtěte konečný stav měřidla uvedený na faktuře od stavu, který byl na měřidle ke konci roku. Získáte spotřebu.
  • Spotřebu vynásobte částkou za měrnou jednotku spotřeby uvedenou na faktuře.
  • Obsahuje faktura také tzv. pevné platby (najdete je na fakturách za plyn a za elektřinu)? Přepočtěte je podle počtu dnů a přičtěte k nákladu za spotřebu.
  • Nezapomeňte na DPH 😉

Zajímá vás, jak snížit počet reklamací z vyúčtování? Jeden ze způsobů najdete ZDE.