Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 5 – Rozúčtování tepla a vody

Co poslat firmě na rozúčtování tepla a vody, aby bylo hotovo dobře a včas?

Rozúčtování tepla a vody je dnes díky platné právní úpravě docela složité – bohužel L. Mnohá SVJ proto spolupracují s firmami, které se specializují právě na tuto činnost – provádějí odečty a vlastní speciální program, ve kterém rozúčtování tepla a vody provádějí.

Jde o tak náročnou problematiku, že v České republice dokonce existuje speciální profesní organizace – ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu). Mimochodem – super stránky, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Nejen, že zde najdete veškerou legislativu k této problematice na jednom místě, ale také obsáhlou knihovnu dotazů a odpovědí odborníků.

A teď zpět k tématu. Pokud mezi službami najdete také teplo a teplou vodu, je velmi pravděpodobné, že s některou z firem specializujících se na rozúčtování tepla a vody, také spolupracujete. Aby rozúčtování proběhlo včas a bylo v pořádku, je potřeba jim včas doručit kvalitní podklady.

———-

Otázka: Co znamená včas?

Odpověď: Co nejdříve. Vezměte v úvahu, že firma nemá na starost jen vás. Má stovky, nejspíš dokonce tisíce klientů. A všichni musí mít rozúčtování hotovo do konce dubna. Tady víc, než kde jinde platí – kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže – rada první: Odeslání podkladů neodkládejte.

———-

Otázka: Co znamená kvalitní podklady?

Odpověď: Podklady musí být úplné (obsahovat vše, co firma pro zpracování rozúčtování potřebuje), srozumitelné (aby bylo jasné kolik korun a jednotek se má rozúčtovat) a správné (aby bylo rozúčtováno jen a opravdu to, co se rozúčtovat má).

———-

Otázka: Jaké podklady pro rozúčtování tepla a vody předat?

Odpověď: Přinejmenším následující:

  • Seznam vlastníků (s datem užívání v daném zúčtovacím období)
  • V případě, že v zúčtovacím období došlo k převodu jednotky na nového vlastníka také předávací protokol
  • Částka nákladů k rozúčtování včetně jednotek naměřených na patních měřidlech (m3 vody, GJ)
  • Pokud si odečty provádíte sami, tak samozřejmě také přehled odečtů všech poměrových měřidel

Některé firmy se jistí tím, že mají vlastní formuláře, které vám zašlou k vyplnění a jedině na jejich základě pak rozúčtování provedou.

———-

Otázka: Co je to zúčtovací období?

Odpověď: Zúčtovací období = období, za které se vyúčtování provádí. Obvykle jde o kalendářní rok. Zákon určuje, že jeho maximální délka je 12 měsíců.

Zajímá vás také, na co si dát pozor při zpracování odečtů? Odpověď najdete článku Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 3.