Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 8 – Jak často náklady v SVJ vyúčtovat?

Nejčastěji se náklady v SVJ vyúčtovávají jednou ročně. Obvykle do čtyř měsíců po skončení kalendářního roku.

Může to být i jinak? Určitě ano. Náklady v SVJ můžete vyúčtovat pololetně, jednou za čtvrtletí, a když to zvládnete, tak klidně i jednou měsíčně. Zákon ukládá jen jedno omezení, a to že zúčtovací období může být nejvýše dvanáctiměsíční (viz § 2 Zákona 67/2013).

Období vyúčtování je ideální určit ve stanovách SVJ. A velmi pravděpodobně ho také ve svých stanovách najdete.

Tímto článkem také získáváte odpověď na otázku, která už vás možná někdy napadla… “Co je to zúčtovací období v SVJ?” Pojem zúčtovací období definuje zákon č. 67/2013 Sb. v § 2 písm. c), který říká, že zúčtovacím obdobím je období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb.

Jakým klíčem máte náklady ve vašem SVJ vyúčtovat vám poradí tento článek: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/zpusob-rozuctovani-nakladu-v-svj/

Tipy, jak si vyúčtování zkontrolovat najdete zde: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/vyuctovani-v-svj-tip-6-naklady-k-vyuctovani/