Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 6 – Jak zkontrolovat náklady k vyúčtování?

Náklady k vyúčtování v SVJ si před tím, než se pustíte do vyúčtování, pořádně zkontrolujte! Proč? Protože nejčastější chybou ve vyúčtování jsou právě špatně vyúčtované náklady.

Do vyúčtování patří:

  • Náklady, které se zúčtovacím obdobím časově souvisí. Zbyla vám v účetnictví faktura za úklid v prosinci 2018? Tak ta do vyúčtování roku 2019 rozhodně nepatří! Pokud ji i přesto rozúčtujete, zatížíte nákladem i vlastníky, kteří si nově koupili byt a v roce 2018 v domě ještě nebydleli. A tuto službu vůbec nevyužili.
  • Náklady ve správné výši uvedené na účetním dokladu. Divili byste se, ale i to se stává.
  • Náklady, které věcně souvisí s vyúčtovávanou službou. V rozpočtu jste si schválili, že se v roce 2019 z fondu oprav vymaluje dům a náklad za malování se vám zatoulal do služby úklid domu? To nebude dobře. Služby se vyúčtovávají různými klíči (podle počtu osob, podle spoluvlastnických podílů, podle počtu jednotek, apod.). Rozúčtováním nákladu v jiné službě tak způsobíte, že se vlastník nakonec podílí zcela jinou částkou, než se kterou počítal (některé zvýhodníte a jiné …promiňte mi ten výraz …„okradete“).

Pozn. Máte zmatek v tom, co patří mezi náklady na správu domu a pozemku a které náklady se mají rozúčtovat vlastníkům? Přesné vymezení činností správy domu a pozemku najdete v § 7, § 8 a § 13 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

A jak si zkontrolovat, že náklady k vyúčtování máme v pořádku?

Základ je pořádná inventarizace účetnictví! V překladu inventarizace znamená, že přesně víte, z čeho se skládá částka uvedená v zůstatku každého konkrétního účtu v účtové osnově vašeho SVJ. Náklady k vyúčtování v účetnictví SVJ naleznete na účtech, které začínají 315. Vyjeďte (nebo si nechte vyjet) si položkový přehled pohybů na účtech 315 a jednotlivé položky si odškrtejte. Něco se vám nezdá? Podívejte se na fakturu (pokladní doklad) a ověřte si, že náklad do vyúčtování skutečně patří.

Uvědomte si, že za správné rozúčtování nákladů nesete zodpovědnost. Nepozornost, nedostatek kontroly nebo dokonce záměrné nesprávné rozúčtování nákladů vás může stát hodně práce, peníze (za přepracování vyúčtování, ale v horším případě i za náklady soudního řízení a náhrady škod) a také dobré jméno.

A pokud si náklady k vyúčtování zkontrolovat neumíte, obraťte se na profíka, který vám s tím pomůže. Prevence se vám rozhodně vyplatí!

Zajímá vás, jak na rozúčtování tepla a vody? Dobré tipy najdete zde: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/vyuctovani-svj-tip-5-rozuctovani_tepla/

Chybí vám pro vyúčtování nějaká faktura? Jak to vyřešit poradí tento článek: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/tip-4/

Do zákonem určeného termínu pro doručení vyúčtování nám už zbývá jen 85 dnů… Tak ať to všechno v pohodě zvládnete 😉