Jak na vyúčtování v SVJ? Tip č. 7 – Jakým klíčem náklady v SVJ vyúčtovat?

rozuctovani_nakladu_v_SVJZa správný způsob rozúčtování nákladů v SVJ nese zodpovědnost výbor společenství. Když se správcem řešíte vyúčtování (a je nejvyšší čas ho začít řešit), ověřte si, že váš správce používá ten správný způsob rozúčtování.

Chcete využít jiný způsob rozúčtování nákladů v SVJ, než ten, který určuje zákon?

Shromáždění musí schválit:

  • Jak se náklad rozdělí (podle počtu osob, podle spoluvlastnických podílů, podle počtu jednotek, apod.)
  • Kdo se na něm bude podílet (všechny jednotky, jen byty, jen nebytovky, jednotky od 2. patra, každý vchod na své částce, apod.) – pokud toto neurčíte, podílí se na nákladu všechny jednotky nerozdílně.

Zřejmě jste si způsob rozúčtování nákladů v SVJ schválili už dříve. Takže – kde najdete klíče k rozúčtování nákladů v SVJ?

  • ve stanovách – některá SVJ-čka volí cestu nejjistější a ve stanovách, v části hospodaření, najdete výčet služeb i s uvedením jak se náklad rozúčtuje. Bohužel často chybí určení, kdo se bude podílet.

Nenašli jste ve stanovách nic? Zkuste rozpočet.

  • v rozpočtu – každé SVJ má povinnost sestavovat rozpočet. Šikovný správce vám do rozpočtu uvede i komu a jak se náklady rozúčtují.

Nemáte tyto informace v rozpočtu uvedeny? Nemáte žádný rozpočet? Hledejte v zápisech ze shromáždění. A dejte si to pro příště do pořádku… rozpočet totiž ze zákona musí sestavit a schválit každé společenství vlastníků.

  • v usneseních ze shromáždění – velmi pravděpodobně jste otázky, kdo a jak se bude podílet na nákladech, na některém shromáždění řešili. Hledejte v zápisech a doufejte, že jste si to do zápisu jasně a srozumitelně zapsali.

Ani v zápisech ze shromáždění se vám nepodařilo jasné klíče pro rozúčtování najít? Pak platí zákon.

Tipy, jak si zkontrolovat podklady pro vyúčtování, najdete v tomto článku: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/vyuctovani-v-svj-tip-6-naklady-k-vyuctovani/

Chybí vám pro vyúčtování nějaká faktura? Jak to vyřešit, poradí tento článek: https://ucetnictvisvj.cz/vyuctovani-v-svj/tip-4/